Requeriments d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixin els requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOE o LOGSE).
  • Tenir el títol de tècnic superior o especialista.
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el de preuniversitari.
  • Haver superat el segon curs d’una modalitat de batxillerat experimental.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent.

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi, cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al que desitgin accedir.

Gráfico

Sessions informatives

Podeu sol·licitar hora d’entrevista a la secretaria d’EATM al telèfon Tel. (+34) 93 416 00 00 o via mail a moc.m1490342524tae@o1490342524fni1490342524

icono mail

8 + 1 =

segueix-nos

Icons facebook i twitter

Facebook twitter

Fotos de la publicació de EATM (7 photos) ... See MoreSee Less

View on Facebook

EATM ha afegit una nova foto. ... See MoreSee Less

View on Facebook