Postgraus

Els postgraus d’EATM, aula d’extensió de l’Escola Superior de Disseny ESDi, ofereixen formació multidisciplinària dissenyada per a donar resposta a les necessitats de coneixement pràctic i útil, sense quedar-se exclusivament en els àmbits de creació o conceptuals/teòrics. Aquests títols propis d’EATM, amb suport acadèmic i acreditació d’ESDi, busquen transmetre el coneixement de la realitat i les necessitats del dia a dia de les empreses de moda, ja sigui per aplicar aquests coneixements adquirits en l’àmbit general del seu funcionament i processos, o per aplicar-los en àmbits específics.