Sol·licita Informació

INSCRIU-TE!


FITXA

Direcció: Mireia González y Francesca Tur, de Tendencias TV

Dates: del 2 al 12 de juliol

Horari: 4 dies a la semana en horari matutí, de 10 a 14 hores

Preu: 480 euros. Alumnes i alumni ESDi i EATM compten amb un 25% de descompte

Lloc: Passeig de Gràcia, 114 pral

Certificat d’assistència i aprofitament d’EATM

Professorat: Francesca Tur, Mireia González, Jaume Vidiella.

CURS D’ESTIU COOLHUNTER I TENDÈNCIES DE MODA

DESCRIPCIÓ

La figura del Coolhunter, investigador de tendències, sorgeix com a resposta a la demanda de professionals cada vegada més especialitzats en la detecció de noves tendències i comportaments, capaços de generar noves estratègies de màrqueting i branding, vitals per posicionar i dimensionar una idea, imatge o producte.

El coolhunter és un professional que avança solucions perquè és especialista a analitzar i interpretar informació, elaborant documentació que ajudi a proposar idees de futur en el posicionament empresarial i de producte.

 

OBJECTIUS

_Desenvolupar la capacitat d’observació i comprensió del nostre entorn utilitzant una amplia metodologia d’anàlisi de la informació, i enfortint habilitats d’expressió i comunicació dels resultats obtinguts.

_Capacitar al participant per arribar a transmetre a través de projectes, imatges i conceptes forts i diferents. Que conjumini la creativitat amb les tècniques d’estudi de mercats.

_Proporcionar la metodologia de recerca i la seva aplicació en l’àmbit de la indústria de la moda i el producte, amb l’objectiu que l’alumne pugui interpretar i aplicar aquest coneixement al seu procés creatiu.

 

ESTRUCTURA ACADÈMICA

El curs d’estiu intensiu consta de 32 hores lectives. Les hores d’esforç i dedicació de l’alumne es plantegen en una proporció 1:2, és a dir, dues hores d’esforç personal per cada hora lectiva.

El curs d’estiu en Coolhunter i Tendències de moda se centra en l’estudi de les següents àrees:

_Recerca de tendències socials
_Moda i estilo
_Anàlisi de tendències
_Imatge Iconogràfica
_Comunicació i mitjos
_Gestió i desenvolupament de projectes, Implementació pràctica