Condicions Legals

Avís legal

 

EATM Escola d’Arts i Tècniques de la Moda es compromet a mantenir la teva privadesa, per això posem a la teva disposició un resum de la nova Llei de Protecció de Dades que va entrar en vigor el 25 de maig de l’any 2018. És important que llegeixis totes les condicions en les quals s’expliquen què farem amb les teves dades, qui és l’encarregat de tractar la teva informació, com donar-te d’alta i altres aspectes que has de conèixer per acceptar que EATM manegi les dades que comparteixes en els formularis.
Recorda que, en posar la verificació en la casella, estàs acceptant tots els termes i condicions exposats en l’article a continuació.

Política de privadesa i protecció de dades
Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

Base legal per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. EATM es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.
L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment a qualsevol moment. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

Registre de dades personals
Les dades personals que EATM obté mitjançant els formularis estesos a la seva pàgina web, xarxes socials i esdeveniments es registraran sota la responsabilitat del Responsable del Tractament de Dades amb la finalitat de complir la normativa que es pot consultar a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).
Per obtenir informació acadèmica, sol·licitar una entrevista o contactar-se amb EATM, s’ha d’emplenar un formulari amb dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Període de retenció de dades
Les dades personals seran retinguts fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.
Al moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

 

Finalitats del tractament de dades personals
Des de EATM podem tractar les teves dades de caràcter personal amb les següents finalitats:

 1.  Realitzar enviaments d’informació d’utilitat i interès pertinents a: oferta formativa de cicle formatiu de grau superior, postgrau i màster, així com tallers/workshops, cursos d’estiu, conferències o seminaris, activitats de caràcter institucional o social, serveis, concursos, notícies, ofertes i promocions.
 2. Tramitar preinscripció o matriculació de candidats o alumnes als diferents programes que formen part de la nostra oferta formativa: cicles formatius de grau superior, postgrau i màster, així com tallers/workshops, cursos d’estiu, conferències o seminaris
 3.  Tramitar la inscripció a conferències, seminaris, concursos i activitats de caràcter institucional o social.
 4. Tramitar l’alta a les ofertes de pràctiques laborals i ofertes laborals desenvolupades per la nostra Borsa de Treball tant per a alumnes i alumni d’EATM, com per a empreses.
 5. Agilitar tràmits i enviaments d’informació pertinents a accions que l’usuari realitzi a causa de la navegació per la nostra web.

Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l’Usuari proporcionats a través de formularis formen part d’un fitxer a càrrec del Responsable de protecció de dades d’EATM. Així mateix, les dades obtingudes per EATM són cedits a la ESDi Escola Superior de Disseny, amb la que manté un conveni d’adscripció.
Les dades personals de l’Usuari no seran compartits amb tercers.
En qualsevol cas, al moment en què s’obtinguin les dades personals s’informarà a l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Secret i seguretat de les dades personals
EATM es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la información.

 

Drets derivats del tractament de les dades personals
L’usuari podrà exercir els següents drets establerts en la RGDP enfront del Responsable de Tractament de Dades d’EATM:

 • Dret d’accés: L’usuari té dret a confirmar si EATM fa ús actiu de les seves dades personals i, en el cas que sigui afirmatiu, pot obtenir informació sobre el tractament realitzat o que es vagi a realitzar. A més, pot accedir a la informació sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de rectificació: L’usuari té dret a modificar les seves dades o completar-los.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): L’usuari té el dret a la supressió de dades quan:
  • Ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits o tractats.
  • L’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal.
  • L’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix.
  • Les dades personals hagin estat tractats de forma il·lícita.
  • Les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal.
  • Les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre Responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre Responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.

Responsable del tractament de dades
En cas que l’usuari desitgi suprimir les seves dades de la base de EATM s’ha de comunicar amb el Responsable del Tractament de Dades d’ESDi al correu se.ud1591107689e.ids1591107689e@noi1591107689tceto1591107689rpata1591107689d1591107689.

 

Dades personals de menors d’edat
Respectant l’establert en els articles 8 del RGPDi 13 del RDLOPD, solament els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest solament es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagin autoritzat.

Google Analytics
La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.